english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nienawistne komentarze względem uchodźców

Nienawistne komentarze względem uchodźców

Audycja radiowa, umieszczona w serwisie www.youtube.pl, w której prowadzący wygłaszają pełne nienawiści komentarze pod adresem uchodźców oraz wzywają do ich fizycznej eksterminacji.

mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: youtube.com
Data zgłoszenia: 25.09.2015
Data aktualizacji: 23.11.2015
Status: w toku
X
Pobierz