english

Antysemicki komentarz nawołujący do nienawiści

Antysemicki komentarz nawołujący do nienawiści
Internauta zamieściła na profilu facebook grafikę, która spełnia znamiona przestępstwa z nienawiści.
Wg. kodeksu karnego (art. 256) to 'propagowanie totalitarnego ustroju państwa i nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym i wyznaniowym'.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

28.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.

20.10.2015

Wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art. 256§1 kk.

30.12.2015

Umorzenie dochodzenia wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa.
dyskryminacja
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: https://www.facebook.com
Data zgłoszenia: 25.09.2015
Data aktualizacji: 11.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz