english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarz nawołujący do przemocy wobec muzułmanów

Komentarz nawołujący do przemocy wobec muzułmanów
Pod postem "Muzułmanin zabił córkę za kradzież prezerwatyw" zamieścił komentarz znieważający i wzywający do fizycznej eksterminacji muzułmanów, co stanowi naruszenie artykułu 256 kodeksu karnego, tj. nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

15.06.2016

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze umarza dochodzenie.

20.10.2015

Wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art. 256§1 kk.

30.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: wykop.pl
Data zgłoszenia: 30.09.2015
Data aktualizacji: 27.06.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz