english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy propagujący ustrój nazistowski

Wpis internetowy propagujący ustrój nazistowski

Pod filmem "Cygan kradnie pod Kauflandem" internauta zamieścił komentarz, który propaguje ustrój totalitarny i nawołuje do nienawiści sugerując, że rozwiązania eksterminacji m.in. społeczności romskiej były słuszne.

Podjęte interwencje

14.01.2016

Sąd nie uwzględnia zażalenia.

04.01.2016

Prokurator odmawia przyjęcia zażalenia i kieruje akta sprawy do Sądu Rejonowego.

09.12.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa zażalenie na decyzję prokuratury.

26.11.2015

Odmowa wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

30.10.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: www.cda.pl
Data zgłoszenia: 02.10.2015
Data aktualizacji: 11.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz