english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nawoływanie do przemocy wobec uchodźców

Nawoływanie do przemocy wobec uchodźców

Na forum Interia.pl, pod artykułem na temat incydentu w Eurotunelu (http://fakty.interia.pl/raporty/raport-imigranci-z-afryki/informacje/news-incydent-w-eurotunelu-wtar...)  użytkownik pozostawił komentarz nawołujący do przemocy wobec uchodźców.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

07.04.2016

Prokuratura umarza dochodzenie wobec braku znamion czynu zabronionego. "(...) przekazane materiały nie dają zatem podstaw do stwierdzenia, iż w przedmiotowej sprawie dopuszczono się przestępstwa. (...) [autor komentarza] wyraził jedynie swoje poglądy na temat przyjmowania uchodźców do Polski i innych krajów europejskich. Brak jest danych świadczących, aby te poglądy miały charakter nawoływania do nienawiści i przemocy wobec ludności pochodzenia arabskiego, wyznającego Islam ze względu na ich pochodzenie i kolor skóry".

29.10.2015

Wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art. 256§1 kk.

06.10.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: http://fakty.interia.pl/
Data zgłoszenia: 06.10.2015
Data aktualizacji: 19.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz