english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Graffiti "White Power" w Zielonej Górze

Graffiti
Napis na murze "white power" z krzyżem celtyckim wpisanym w literę "O". Napis odwołuje się do ideologii ruchów uznających wyższość białej rasy nad innymi oraz do ideologii nacjonalistycznej i neofaszystowskiej.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

29.02.2016

Odmowa wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

26.02.2016

Podjęcie na nowo postępowania.

13.10.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zwraca się do policji w Zielonej Górze z prośbą o doprowadzenie do usunięcia graffiti.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Miejsce incydentu: Zielona Góra Os.Pomorskie 12
Data zgłoszenia: 10.10.2015
Data aktualizacji: 19.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz