english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców
Użytkownik Facebooka umieścił komentarz nawołujący do fizycznej eksterminacji uchodźców.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

09.05.2016

Prokuratura Rejonowa Wro0cław - Stare Miasto umarza dochodzenie.

17.02.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
inne / nie jestem pewny
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 16.02.2016
Data aktualizacji: 06.06.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz