english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy pochwalający niszczenie mienia żydowskiego

Wpis internetowy pochwalający niszczenie mienia żydowskiego

Internauta zamieścił komentarz pochwalający przestępstwo w postaci niszczenia mienia należącego do żydów.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

26.06.2017

Prokuratura Rejonowa w Żywcu przesłała do Sądu Rejonowego akt oskarżenia

23.03.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
akty przemocy i wandalizmu związane z dyskryminacją
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 23.03.2016
Data aktualizacji: 29.06.2017
Status: w toku
X
Pobierz