english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Graffiti z krzyżem celtyckim

Graffiti z krzyżem celtyckim

Fundacja Klamra składa zawiadomienie o symbolach nienawiści, jaki znajdują się na ścianach budynku na ulicy Dzielnej 15 a, gdzie znajduje się krzyże celtyckie (foto w załączeniu).
Fundacja prosi o doprowadzenie do zamalowania tych symboli.

Podjęte interwencje

28.03.2016

Fundacja Klamra składa zawiadomienie na policję i prosi o doprowadzenie do zamalowania symboli.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
akty przemocy i wandalizmu związane z dyskryminacją
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Fundacja Klamra
Miejsce incydentu: Warszawa
Data zgłoszenia: 29.03.2016
Data aktualizacji: 29.03.2016
Status: w toku
X
Pobierz