english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Gadżety kibiców z hasłem "Łowcy cyganów"

Gadżety kibiców z hasłem
Udostępnianie do sprzedaży, sprzedaż i upowszechnianie przedmiotów z napisem "Łowcy cyganów". Hasło to wykorzystywane jest przez kibiców klubu piłkarskiego "Miedź Legnica" i pojawia się m.in. na noszonych przez nich szalikach.
Podjęte interwencje

10.11.2015

Prokuratura umarza dochodzenie wobec braku znamion czynu zabronionego.

03.12.2014

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu. W kwietniu 2014 r. wraz z Fundacją Klamra pisaliśmy apel w sprawie nasilających się nastrojów antyromskich w Siemianowicach Śląskich, które przejawiały się m.in. pojawianiem się hasła "Łowcy cyganów", razem z "Romowie do gazu", "Jebać Cyganów", "Cygańskie kurwy" na murach miasta. Apel przesyłamy do wglądu w załączniku. Podobna sytuacja, nastroje i hasła, związane z walkami kibiców klubów piłkarskich, pojawiały się w Zabrzu (w załączeniu artykuł z 24 kwietnia 2014 na ten temat). Kontekst, w jakim pojawia się to hasło, ale także sama jego treść, wskazują, że stanowi ono jawne nawoływanie do nienawiści na tle różnic etnicznych/narodowościowych, a niereagowanie na jego głoszenie oraz na upowszechnianie go na kibicowskich gadżetach może przynieść skutki w postaci nawet fizycznej przemocy wobec osób pochodzenia romskiego.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: Legnica
Data zgłoszenia: 20.04.2016
Data aktualizacji: 20.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz