english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy promujący przemoc wobec muzułmanów

Wpis internetowy promujący przemoc wobec muzułmanów

Internauta zamieścił komentarz wzywający do fizycznej eksterminacji Muzułmanów.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

21.04.2017

Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Zachód wszczęła na nowo zawieszone dochodzenie

28.12.2016

Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Zachód zawiesiła dochodzenie

25.05.2016

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: www.facebook.com
Data zgłoszenia: 23.05.2016
Data aktualizacji: 28.04.2017
Status: w toku
X
Pobierz