english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Rozklejanie znaczków "zakaz pedałowania"

Rozklejanie znaczków

Na słupkach znaków drogowych przy ul. Komorowskich 92 i przy ul. Krasińskiego 9 pojawiły się naklejki z grafiką "zakaz pedałowania".

Podjęte interwencje

22.12.2014

Fundacja Klamra składa zgłoszenie na Komendę Policji w Żywcu o popełnieniu przestępstwa z nienawiści.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Zgłaszający: Fundacja Klamra
Miejsce incydentu: śląskie
Data zgłoszenia: 22.12.2014
Data aktualizacji: 23.01.2015
Status: w toku
X
Pobierz