english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy ze względu na orientację seksualną

Wpis internetowy nawołujący do przemocy ze względu na orientację seksualną
Internauta w komentarzu na portalu Facebook nawołuje do eksterminacji osób o odmiennej orientacji płciowej.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

30.06.2016

Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz umarza śledztwo

24.06.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 21.06.2016
Data aktualizacji: 11.07.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz