english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy znieważający osoby ciemnoskóre

Wpis internetowy znieważający osoby ciemnoskóre
Internauta zamieścił wpis znieważający ze względu na kolor skóry.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

25.07.2016

Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Zachód wydała postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia

28.06.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
akty przemocy i wandalizmu związane z dyskryminacją
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 27.06.2016
Data aktualizacji: 08.08.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz