english

Wpis internetowy znieważający osoby ciemnoskóre

Wpis internetowy znieważający osoby ciemnoskóre
Internauta zamieścił wpis znieważający ze względu na kolor skóry.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

28.06.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.

25.07.2016

Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Zachód wydała postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia
mowa nienawiści
dyskryminacja
akty przemocy i wandalizm
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
orientacja seksualna
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 27.06.2016
Data aktualizacji: 08.08.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz