english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpisy rasistowskie na stronie internetowej

Wpisy rasistowskie na stronie internetowej

Strona internetowa zawierająca treści rasistowskie.

Podjęte interwencje

02.01.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota wszczęła dochodzenie

14.07.2016

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: http://kompas.travel.pl/
Data zgłoszenia: 12.07.2016
Data aktualizacji: 10.01.2017
Status: w toku
X
Pobierz