english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarz wzywający do fizycznej eksterminacji Muzułmanów

Komentarz wzywający do fizycznej eksterminacji Muzułmanów

Użytkownik zamieścił komentarz, w którym proponuje umieszczanie Muzułmanów w obozach koncentracyjnych.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

10.08.2016

Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota postanowiła odmówić wszczęcia dochodzenia

15.07.2016

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: www.slizg.eu
Data zgłoszenia: 15.07.2016
Data aktualizacji: 30.08.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz