english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarze wyrażające pogardę i zachęcające do przemocy wobec uchodźców i muzułmanów

Komentarze wyrażające pogardę i zachęcające do przemocy wobec uchodźców i muzułmanów

Komentarze internetowe wyrażające pogardę i zachęcające do przemocy ze względu na odmienność religijną, kulturową i etniczną.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

29.12.2016

Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Zachód zawiesiła dochodzenie

18.07.2016

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: Facebook
Data zgłoszenia: 15.07.2016
Data aktualizacji: 04.01.2017
Status: zamknięte
X
Pobierz