english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarz internetowy w formie graficznej zachęcający do przemocy wobec muzułmanów

Komentarz internetowy w formie graficznej zachęcający do przemocy wobec muzułmanów

Komentarz internetowy zachęcający do przemocy wobec muzułmanów.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

14.09.2016

Komenda Miejska Policji w Przemyślu wszczęła dochodzenie o przestępstwo określone w 256 § 1 kk

18.07.2016

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 17.07.2016
Data aktualizacji: 28.09.2016
Status: w toku
X
Pobierz