english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarze zachęcające do przemocy wobec muzułmanów

Komentarze zachęcające do przemocy wobec muzułmanów

Komentarze internetowe w formie słownej i graficznej, zachęcające do przemocy wobec muzułmanów.

Podjęte interwencje

12.06.2018

w Sądzie Rejonowym w Częstochowie odbędzie się rozprawa

11.04.2017

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie przesłała do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt oskarżenia w sprawie

18.09.2016

Komenda Miejska Policji w Częstochowie wszczęła dochodzenie w sprawie

18.07.2016

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 17.07.2016
Data aktualizacji: 07.05.2018
Status: w toku
X
Pobierz