english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Strona internetowa upowszechniająca treści rasistowskie

Strona internetowa upowszechniająca treści rasistowskie
Strona internetowa.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

21.09.2016

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego

21.07.2016

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Murzyn
Data zgłoszenia: 19.07.2016
Data aktualizacji: 04.10.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz