english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarz wzywający do fizycznej eksterminacji Muzułmanów

Komentarz wzywający do fizycznej eksterminacji Muzułmanów
Internauta umieścił wpis wzywający do fizycznej eksterminacji Muzułmanów.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

30.09.2016

Prokuratura Rejonowa Kielce - Wschód umorzyła dochodzenie wobec niewykrycia sprawców

13.09.2016

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach wszczęła dochodzenie w sprawie

21.07.2016

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.pl
Data zgłoszenia: 20.07.2016
Data aktualizacji: 12.10.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz