english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Grafiki na ulicy miasta dyskryminujące Żydów

Grafiki na ulicy miasta dyskryminujące Żydów

Wlepki na znakach drogowych przy ulicy w Warszawie zawieracjące treści antysemickie, jak np.: jednoznaczne skojarzenie skojarzenie Gwiazdy Dawida z otaczającym ją robactwem oraz hasła: "Syjonistyczne pasożyty" i "Żyd lubi kłamać i okradać tak go uczy jego Talmud".

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

03.09.2016

W wyniku podjętych przez Komendę Rejonową Policji w Warszawie działań nie ujawniono napisów i grafik antysemickich

17.08.2016

Zlecenie usunięcia napisów przekazano do Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie

26.07.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia o zdarzeniu organy ścigania, urząd miasta i przedsiębiorstwo oczyszczania miasta.
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: Warszawa, Rzymowskiego/Gotarda
Data zgłoszenia: 21.07.2016
Data aktualizacji: 09.09.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz