english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Grafika na ulicy miasta promująca treści rasitowskie, antysemickie i homofobiczne

Grafika na ulicy miasta promująca treści rasitowskie, antysemickie i homofobiczne
Grafika na jednej warszawskich ulic zawierająca treści homofobiczne, rasistowskie i antysemicke.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

26.07.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia o zdarzeniu organy ścigania, urząd miasta i przedsiębiorstwo oczyszczania miasta.
mowa nienawiści
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie
Data zgłoszenia: 25.07.2016
Data aktualizacji: 26.07.2016
Status: w toku
X
Pobierz