english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarz wzywający do fizycznej eksterminacji Arabów

Komentarz wzywający do fizycznej eksterminacji Arabów

Komentarz wzywający do fizycznej eksterminacji Arabów w obozie zagłady.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

31.10.2016

Prokuratura Rejonowa Katowice - Północ przesłała do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

30.08.2016

Komenda Miejska Policji wszczęła dochodzenie o przestępstwo określone w art.. 256 § 1

25.07.2016

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: https://www.facebook.com/
Data zgłoszenia: 25.07.2016
Data aktualizacji: 07.11.2016
Status: w toku
X
Pobierz