english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarz znieważający osoby ciemnoskóre

Komentarz znieważający osoby ciemnoskóre
Komentarz internetowy, pochwalający niewolnictwo osób czarnoskórych.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

23.08.2016

Komenda Miejska Policji w Zabrzu wszczęła dochodzenie o przestępstwo przewidziane w art. 257 kk

28.07.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
inne / nie jestem pewny
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: https://facebook.com/
Data zgłoszenia: 27.07.2016
Data aktualizacji: 30.08.2016
Status: w toku
X
Pobierz