english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarz internetowy znieważający Żydów

Komentarz internetowy znieważający Żydów

Internauta zamieścił wpis znieważający osoby pochodzenia żydowskiego.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

18.08.2016

Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz wszczęła dochodzenie w sprawie

03.08.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: gazetawroclawska.pl
Data zgłoszenia: 03.08.2016
Data aktualizacji: 29.08.2016
Status: w toku
X
Pobierz