english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarz internetowy wzywający do nienawiści i przemocy wobec uchodźców

Komentarz internetowy wzywający do nienawiści i przemocy wobec uchodźców

Użytkownik serwisu facebook.com pod zdjęciem ciężko pobitego człowieka zamieścił komentarz wzywający do przemocy wobec uchodźców.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

02.09.2016

Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim wszczęła dochodzenie

11.08.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 11.08.2016
Data aktualizacji: 06.09.2016
Status: w toku
X
Pobierz