english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpisy internetowe zawierające treści antysemickie i negujące Holocaust

Wpisy internetowe zawierające treści antysemickie i negujące Holocaust

Internauta publikuje treści antysemickie, znieważające i mające wzbudzić nienawiść, jak też zaprzecza Holocaustowi.

Podjęte interwencje

18.08.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: www.wiernipolsce1.wordpress.com
Data zgłoszenia: 11.08.2016
Data aktualizacji: 18.08.2016
Status: w toku
X
Pobierz