english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Rozpowszechnianie tekstu utworu muzycznego znieważającego Romów

Rozpowszechnianie tekstu utworu muzycznego znieważającego Romów

Użytkownik serwisu youtube rozpowszechnia piosenkę, w której zamieszczone są treści znieważające ze względu na pochodzenie, propagujące stereotypy budzące pogardę i nienawiść wobec Romów i sugerujące jakoby wszyscy należący do tej grupy etnicznej byli zagrażającymi reszcie społeczeństwa przestępcami i złodziejami.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

08.10.2016

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie

08.10.2016

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie

06.09.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na płeć
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: youtube.com
Data zgłoszenia: 29.08.2016
Data aktualizacji: 02.11.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz