english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarz wzywający do przemocy wobec Ślązaków

Komentarz wzywający do przemocy wobec Ślązaków
Internauta umieścił komentarz sugerujący potrzebę "wystrzelania" osób, czujących się Ślązakami i dążących do autonomii Śląska.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

07.10.2016

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie

22.09.2016

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: www.facebook.com
Data zgłoszenia: 18.09.2016
Data aktualizacji: 12.10.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz