english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpisy internetowe nawołujące do nienawiści wobec Żydów

Wpisy internetowe nawołujące do nienawiści wobec Żydów

Internauta zamieszczał na swoim profilu na facebooku antysemickie treści, np. "listę żydowskich homoseksualnych pedofili", nazywa też osoby pochodzenia żydowskiego "żmijowym plemieniem" i "dziećmi diabła".

Podjęte interwencje

06.08.2015

Sąd Rejonowy postanawia o nieuwzględnieniu zażalenia na odmowę wszczęcia dochodzenia.

02.06.2015

Sąd Rejonowy uwzględnia zażalenie.

28.04.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa kolejne zażalenie dowodząc, że poprzednie odwołanie zostało wniesione w terminie.

02.04.2015

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia postanawia pozostawić zażalenie bez rozpoznania jako wniesione po terminie.

14.01.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa zażalenie na postanowienie prokuratury,

31.12.2014

Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota postanawia odmówić wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

07.11.2014

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook
Data zgłoszenia: 07.11.2014
Data aktualizacji: 19.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz