english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Strona rozpowszechniająca kłamstwo oświęcimskie

Strona rozpowszechniająca kłamstwo oświęcimskie

Użytkownik Rzeczpospolitapolska na stronie internetowej Wierni Polsce Suwerennej zamieszcza wpisy o treści antysemickiej, znieważające ze względu na pochodzenie i wyznanie. I tak np. we wpisie z dnia 14.08.2016, w artykule ?Sierpniowe rocznice ? nie tylko cud nad Wisłą? pisze o ?całej serwowanej nam przez żydostwo zgniliźnie moralnej?, jak też wielokrotnie używa znieważającego terminu ?żydostwo? (żydostwo niemieckie, europejskie, żydostwo anglosaskie,  żydostwo światowe). W artykule z 31.07.2016 ?Powstanie Warszawskie ? syjonistyczna zbrodnia na Polakach?, przedstawia Żydów jako dokonujących zbrodni nie tylko na Polakach, ale i obywatelach całego świata (por. zrzut z ekranu), co w sposób oczywisty służy wzbudzaniu w czytelniku nienawiści do opisywanej grupy.  W tym samym artykule pisze też: ? [?] takie są właśnie cele polityki Międzynarodowego Żyda: [?] nie naruszać pierwszeństwa do świętości kłamstw holokustycznego mitu?, a tym samym  neguje Holocaust i zbrodnie nazistowskie, a zatem zaprzecza publicznie i wbrew faktom zbrodniom, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej ? Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Podjęte interwencje

19.09.2016

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście umorzyła dochodzenie w sprawie

06.09.2016

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście wszczęła dochodzenie w sprawie

18.08.2016

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
dyskryminacja ze względu na płeć
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: wiernipolsce1.wordpress.com
Data zgłoszenia: 14.10.2016
Data aktualizacji: 14.10.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz