english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy promujący przemoc wobec muzułmanów

Wpis internetowy promujący przemoc wobec muzułmanów

Na stronie 'Delegalizacja Islamu w Polsce' pod tekstem dotyczącym ataku terrorystycznego w Jemenie Internauta zamieścił wpis: 'Za słaby ten wybuch za mało martwych muzoli'.

Podjęte interwencje

21.11.2014

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook
Data zgłoszenia: 21.11.2014
Data aktualizacji: 21.01.2015
Status: w toku
X
Pobierz