english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy na tle rasowym, etnicznym i wyznaniowym

Wpis internetowy nawołujący do przemocy na tle rasowym, etnicznym i wyznaniowym

Użytkownik serwisu www.cda.pl umieszcza komentarze nawołujące do przemocy na tle rasowym, etnicznym oraz wyznaniowym.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

14.06.2017

Prokuratura Rejonowa Poznań - Grunwald umarza dochodzenie

28.11.2016

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: www.cda.pl
Data zgłoszenia: 28.11.2016
Data aktualizacji: 26.06.2017
Status: zamknięte
X
Pobierz