english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do nienawiści i przemocy wobec Ukraińców

Wpis internetowy nawołujący do nienawiści i przemocy wobec Ukraińców

Użytkownik portalu Facebook.pl zamieścił komentarz nawołujący do nienawiści i przemocy wobec Ukraińców.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

23.01.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa -Żoliborz odmówiła wszczęcia dochodzenia

29.11.2016

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: www.facebook.pl
Data zgłoszenia: 29.11.2016
Data aktualizacji: 26.01.2017
Status: zamknięte
X
Pobierz