english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nawoływanie do nienawiści i groźby skierowane do mniejszości ukraińskiej

Nawoływanie do nienawiści i groźby skierowane do mniejszości ukraińskiej

10.12.2016 r. w Przemyślu uczestnicy tzw. Marszu Orląt Przemyskich  i Lwowskich używali groźby bezprawnej wobec grupy osób narodowości ukraińskiej z powodu ich przynależności narodowej wznosząc okrzyk ,,Śmierć Ukraińcom? oraz publicznie nawoływano do nienawiści na tle różnic narodowościowych poprzez wznoszenie okrzyków ?Przemyśl-Lwów zawsze polski?.


http://przemysl.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/marsz-orlat-przemyskich-i-lwowskich-w-przemyslu-zdjecia,3947364,galop,23116934,t,id,tm,zid.html

 

http://prostir.pl/?????????-??????-??????-?????????/

 Podjęte interwencje

12.12.2016

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: Przemyśl
Data zgłoszenia: 12.12.2016
Data aktualizacji: 12.12.2016
Status: w toku
X
Pobierz