english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Rasistowski komentarz wzywający do eksterminacji

Rasistowski komentarz wzywający do eksterminacji
Użytkownik portalu interia.pl umieścił komentarz, w którym wzywa do fizycznej eksterminacji osób o odmiennej przynależności rasowej, etnicznej, wyznaniowej.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

06.02.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia

14.12.2016

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: www.fakty.interia.pl
Data zgłoszenia: 14.12.2016
Data aktualizacji: 21.02.2017
Status: zamknięte
X
Pobierz