english

Artykuł w internecie nawołujący do nienawiści wobec Żydów

Artykuł w internecie nawołujący do nienawiści wobec Żydów

Na portalu gazetawarszawska.com internauta zamieścił artykuł: 'Wojna Marszu Niepodległości a Żydzi', nawołujący do nienawiści wobec osób pochodzenia żydowskiego poprzez oskarżanie ich o 'masowe zbrodnie na Polakach', dążenie do 'eksterminacji' Polaków, przedstawianie osób pochodzenia żydowskiego jako 'zagrożenia', itp.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

01.12.2014

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.

12.02.2015

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście wszczyna dochodzenie ws. publicznego nawoływania do nienawiści.

27.11.2015

Zawieszenie dochodzenia.

07.11.2019

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście podjęła zawieszone dochodzenie
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: gazetawarszawska.com
Data zgłoszenia: 01.12.2014
Data aktualizacji: 13.11.2019
Status: w toku
X
Pobierz