english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy pochwalający przemoc wobec osób czarnoskórych

Wpis internetowy pochwalający przemoc wobec osób czarnoskórych
internauta umieścił komentarz, w którym pochwala przemoc wobec osób czarnoskórych.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

31.03.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście umorzyła dochodzenie

22.02.2017

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I wszczęła dochodzenie w sprawie

02.01.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: www.facebook.com
Data zgłoszenia: 18.12.2016
Data aktualizacji: 05.04.2017
Status: zamknięte
X
Pobierz