english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarz znieważający i wzywający do przemocy wobec Muzułmanów

Komentarz znieważający i wzywający do przemocy wobec Muzułmanów
Użytkownik portalu Facebook umieścił komentarz znieważający Muzułmanów oraz wzywający do ich bezpośredniej i fizycznej eksterminacji.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

06.06.2017

do Sądu Rejonowej w Piasecznie przesłano akt oskarżenia

21.02.2017

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie wszczęła postępowanie w sprawie

09.01.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: www.facebook.com
Data zgłoszenia: 05.01.2017
Data aktualizacji: 19.06.2017
Status: w toku
X
Pobierz