english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarz wzywający do przemocy wobec Żydów

Komentarz wzywający do przemocy wobec Żydów
Użytkownik portalu Facebook umieścił komentarz, w którym sugeruje zagazowanie Żydów.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

28.03.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz umorzyła dochodzenie

16.02.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz wszczęła dochodzenie w sprawie

24.01.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Miejsce incydentu: www.facebook.com
Data zgłoszenia: 18.01.2017
Data aktualizacji: 31.03.2017
Status: zamknięte
X
Pobierz