english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy popierający przemoc wobec Romów

Wpis internetowy popierający przemoc wobec Romów

Internauta zamieścił wpis "Te śmieci powinni rozstrzeliwać" odnoszący się do osób pochodzenia romskiego.

Podjęte interwencje

14.01.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa odwołanie od decyzji prokuratora.

31.12.2014

Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota odmawia wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

20.06.2014

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: 80.sec.info
Data zgłoszenia: 20.06.2014
Data aktualizacji: 15.01.2015
Status: w toku
X
Pobierz