english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Strona rozpowszechniająca kłamstwo oświęcimskie

Strona rozpowszechniająca kłamstwo oświęcimskie

Strona https://forumemjot.wordpress.com/auschwitz/ rozpowszechnia kłamstwo oświęcimskie. Autor zamieszczonych na stronie informacji jawnie neguje prawdę o niemieckich zbrodniach dokonanych na Żydach, pisząc m.in.  "że w Oświęcimiu zginęło znacznie mniej ludzi", "Nikt, bez względu na rasę, wyznanie, kolor skóry czy kraj pochodzenia nie został zagazowany w Auschwitz".


Tzw. kłamstwo oświęcimskie jest powszechnie potępione, jako niezgodne z prawdą historyczną oraz niezgodne z pamięcią i czcią dla ofiar Holocaustu. W Polsce istnieją obostrzenia prawne, nakładające na organy państwowe obowiązek ścigania z urzędu osób szerzących to kłamstwo. Na podstawie art. 55 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej  Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zaprzeczanie publicznie i wbrew faktom zbrodniom, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy, jest przestępstwem ściganym z urzędu. Czynami określonymi w art. 1 pkt 1 ustawy są m.in. popełnione na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od dnia 1 września 1939 r. do dnia 31 lipca 1990 r. zbrodnie nazistowskie i inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne. Ustawa zabrania negacji "wszelkich zbrodni popełnionych przez systemy totalitarne, zarówno w mutacji faszystowskiej, jak komunistycznej".

Podjęte interwencje

06.04.2017

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie

28.02.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
inne / nie jestem pewny
Miejsce incydentu: www.wolna-polska.pl
Data zgłoszenia: 27.02.2017
Data aktualizacji: 20.04.2017
Status: zamknięte
X
Pobierz