english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Znieważenie i groźby wobec osób o odmiennym pochodzeniu etnicznym

Znieważenie i groźby wobec osób o odmiennym pochodzeniu etnicznym

Użytkownik serwisu YouTube, w swoich transmisjach znieważ osoby o odmiennym pochodzeniu etnicznym, kolorze skóry, kieruje w ich stronę groźby karalne.


https://www.youtube.com/watch?v=MiGuw1i7aGs

https://www.youtube.com/watch?v=fl-vjsNqHl8

https://www.youtube.com/watch?v=fgEY8QlYCh4

Podjęte interwencje

11.05.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz wszczęła dochodzenie

18.04.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
inne / nie jestem pewny
Miejsce incydentu: www.youtube.com
Data zgłoszenia: 16.04.2017
Data aktualizacji: 18.05.2017
Status: w toku
X
Pobierz