english

Wpis internetowy znieważający mniejszość ukraińską

Wpis internetowy znieważający mniejszość ukraińską
Użytkownik serwisu youtube.pl umieścił komentarz, w którym znieważa osoby należące do mniejszości ukraińskiej.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

08.05.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.

19.07.2017

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III wszczęła dochodzenie

21.07.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota umorzyła dochodzenie w sprawie
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Miejsce incydentu: www.youtube.com
Data zgłoszenia: 28.04.2017
Data aktualizacji: 31.07.2017
Status: zamknięte
X
Pobierz