english

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec muzułmanów

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec muzułmanów
Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób na tle wyznaniowym i nawiązuje do Holocaustu.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

19.05.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

07.06.2017

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie wszczęła dochodzenie

29.06.2017

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów umorzyła dochodzenie
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: www.facebook.com
Data zgłoszenia: 19.05.2017
Data aktualizacji: 04.07.2017
Status: zamknięte
X
Pobierz