english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Zniszczenie muralu napisem "Zakaz pedałowania w Żywcu"

Zniszczenie muralu napisem

Na ścianie magazynów przy Dworcu PKP od strony torów zniszczono mural wykonany przez Fundację Klamra. Na muralu znajdowała się tęcza i hasło "Żywiec wita kolorami", ale zamazano je sprejem napisem ZAKAZ PEDAŁOWANIA W ŻYWCU.


Podjęte interwencje

18.01.2015

Fundacja Klamra, która od kilku lat opiekuje się znajdującymi się na tej ścianie malowidłami na podstawie słownej umowy z właścicielem magazynów, zgłasza wydarzenie na Komendę Policji w Żywcu i apeluje o zdecydowane działania.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
akty przemocy i wandalizmu związane z dyskryminacją
Zgłaszający: Fundacja Klamra
Miejsce incydentu: Żywiec
Data zgłoszenia: 18.01.2015
Data aktualizacji: 20.01.2015
Status: w toku
X
Pobierz