english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarz wzywający do fiyzcznej eskterminacji muzułmanów

Komentarz wzywający do fiyzcznej eskterminacji muzułmanów
Internauta na forum internetowym umieścił wpis, w którym wzywa do przemocy wobec muzułmanów.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

03.01.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia

29.08.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: www.niezalezna.pl
Data zgłoszenia: 18.08.2017
Data aktualizacji: 10.01.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz