english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpisy znieważające i wzywające do fizycznej eksterminacji muzułmanów

Wpisy znieważające i wzywające do fizycznej eksterminacji muzułmanów

Internauta w serwisie facebook.pl umieścił wpisy, w których nawołuje do nienawiści i pogardy, wzywa do agresji ze względu na przynależność etniczną, rasową, narodową, wyznanie; publicznie chwali i postuluje wprowadzenia ustroju opartego na wszechwładzy państwa kosztem wolności jednostki oraz na dyskryminacji, a nawet eliminacji, całych grup ludności.Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

25.09.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz odmówiła wszczęcia dochodzenia

29.08.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Miejsce incydentu: www.facebook.pl
Data zgłoszenia: 27.08.2017
Data aktualizacji: 02.10.2017
Status: zamknięte
X
Pobierz