english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicka strona internetowa

Antysemicka strona internetowa

Strona internetowa alexjones.pl/aj/aj-polska/aj-publicystyka/item/113549-jak-rozpoznac-zyda w sposób jawny i bezpośredni propaguje treści antysemickie, znieważające zarówno osoby pochodzenia żydowskiego, jak i wyznawców judaizmu.

Podjęte interwencje

29.11.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz umorzyła dochodzenie w sprawie

16.10.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz wszczęła śledztwo w sprawie

25.09.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: alexjones.pl
Data zgłoszenia: 25.09.2017
Data aktualizacji: 05.12.2017
Status: zamknięte
X
Pobierz